Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działalności i kompetencje

Zorganizowany, publiczny transport zbiorowy w Przemyślu rozpoczął swoją działalność w dniu 23 grudnia 1958 roku, kiedy uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, podjęło decyzję o utworzeniu Miejskiej Komunikacji Samochodowej. W dniu 28 maja 1998 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr 49/98, przekształcającą Miejski Zakład Komunikacji w Przemyślu z zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego pod firmą Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Podstawowym celem działalności MZK Sp.  z o. o.   jest zabezpieczenia zadania własnego Gminy Miejskiej Przemyśl w zakresie świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl i gmin ościennych, z którymi Gmina Miejska Przemyśl podpisała stosowne porozumienia międzygminne powierzające jej rolę organizatora publicznego transportu zbiorowego.
 
Od 1 lipca 2013 roku na podstawie Ustawy z  dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1343) oraz umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, a MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu, komunikacja miejska w Przemyślu funkcjonuje z podziałem na kompetencje Organizatora i Operatora.
 
Organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Przemyśla jest Gmina Miejska Przemyśla, natomiast Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. z siedzibą w Przemyślu jest Operatorem.
Zadaniem MZK Sp. z o.o. jest świadczenie usług przewozowych zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy na terenie Miasta Przemyśla oraz na terenie gmin,  z którymi Gmina Miejska Przemyśl podpisała porozumienia międzygminne - są to obecnie: Gmina Przemyśl i Gmina Krasiczyn.
 
Poza kompetencjami MZK Sp. z o.o. w Przemyślu jest:
 • dokonywanie zmian w rozkładach jazdy, tj.: zwiększanie częstotliwości kursowania autobusów, tworzenie nowych linii komunikacyjnych, dokonywanie zmian godzin odjazdów oraz trasy przejazdu linii autobusowych (Spółka jest wyłącznie Operatorem tj. wykonawcą publicznego transportu zbiorowego),
 • ustalanie cen biletów,
 • lokalizacja przystanków,
 • utrzymywanie stanu technicznego wiat przystankowych, słupków drogowych oraz chodników,
 • sprzątanie i odśnieżanie przystanków (Spółka nie jest właścicielem ani zarządzającym przystankami).
 
Pozostałe obszary działalności Spółki:
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. prowadzi ponadto szereg działalności dodatkowych, są to:
 • sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych - stacja paliw,
 • sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do samochodów,
 • sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
 • sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych - stacja paliw,
 • usługi serwisu klimatyzacji samochodowej,
 • wynajem powierzchni na cele reklamowe,
 • wynajem nieruchomości własnych,
 • wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej.